Fontány

Realizace

Od návrhu k realizaci


Tato cesta je mnohdy velmi dlouhá. Vždy se vyplatí svěřit návrh fontány architektovi , který vtiskne do řešení myšlenku-ideu a symboliku, která může vycházet z dějin, geografického umístění či národopisných zvyků dotčené části města, obce. Krátce řečeno vtělí do návrhu duši.

Nemusí vždy jít o nově budovaný vodní prvek., vždyť například i taková požární nádrž se může z ošklivé betonové nádrže proměnit využitím odpovídající technologie a úpravy okolí na příjemné zákoutí pro oddych. Stejně tak rybníček či jezírko na návsi či uprostřed golfového hřiště.

Naše firma se vždy snaží navrhnout celý technologický systém fontán tak, abychom splnili představu architekta nebo se mu maximálně a v přijatelných cenových relacích přiblížili. Snažíme se tedy o zachování myšlenky a symboliky návrhu, a přitom zajistit spolehlivý a bezproblémový provoz fontány. Řešíme vždy dva základní úkoly, vytvořit požadovaný vodní obraz a udržet vodu v odpovídající kvalitě.

Vodní obraz


Vodní obraz může vytvářet jedna nebo více trysek seskupených do sestav. Rozmístění trysek v sestavách je jen na fantazii a citu navrhovatele. Výška vodního obrazu však musí být úměrná rozměrům nádrže či ploše, po které voda stéká. Fontány takzvaně „bez vodní hladiny“, kdy voda pouze protéká rošty či vpuštěni, takže není na první pohled vodní hladina vidět, jsou stále častěji navrhovány. Mají oproti fontánám s otevřenou vodní hladinou mnoho výhod. Voda nemusí být ideálně průzračná a pozorovatel to nepostřehne, mnohem lépe se zachytávají plovoucí nečistoty a navíc , co potěší hlavně děti, může se mezi jednotlivými tryskami běhat.

Úprava vody


Filtrace 

Z hlediska úpravy vody je nádrž fontány vlastně bazénem, takže se využívá bazénových filtrů včetně čerpadel a armatur.

Změkčování 

Vytváření inkrustů je velkým problémem. Odstranění kationů Ca a Mg je nevyhnutelné u fontán odložených přírodním kamenem, kde je následné odstraňování usazenin velmi problematické.

Desinfekce 

Způsoby desinfekce jsou opět obdobné jako u bazénů. Možno využít chemické prostředky (například na bázi chlóru), ozónovou úpravu či UV zářiče.

Mechanicko-biologické filtry 

Není výjimkou ani násada okrasných ryb do fontán či okrasných jezírek s vodními prvky. V tomto případě nelze využít chemickou desinfekci vody.Exkrementy ryb, rezidua krmiv a tlející rostlinné části způsobují zvyšující se toxicitu vody, kterou nelze mechanickými filtry odstranit. Pomocí mechanicko-biologických systémů dokážeme udržet vodu v odpovídající kvalitě pro ryby i odpovídající vysokým nárokům na vzhled vody.

Osvětlení
 

Voda má vynikající schopnost pohlcovat a vést světlo. Při vhodném nasvětlení jsou vodní obrazy po setmění ještě větší dominantou prostranství než ve dne.K nasvětlení fontán lze využít různých druhů podvodních reflektorů . Některé z nich umožňují montáž barevných filtrů nebo barevných lamp, čímž dosáhneme různé odstíny světelného kužele. Moderní a velmi zajímavou náhradou jsou optické kabely, jejichž použitím můžeme navíc měnit barevné spektrum v závislosti na programu projektoru.

Řízení procesů
 

K zatraktivnění vodních obrazů velmi přispěje dynamika. Myslím tím změnu rozměrů vodního obrazu v závislosti na čase, změnu barvy osvětlení, spouštění a vypínání jednotlivých prvků či sekcí. Vodní obraz je rázem zajímavější a atraktivnější. Tyto nároky realizujeme prostřednictvím programovatelných řídících systémů,mikrokontrolerů či dalšími prvky průmyslové automatizace. Nejnáročnější aplikace jsou pak napojeny na počítač a řízeny instalovaným softwarem.

Jak je z předchozího zřejmé, návrh technologie fontán je již samostatným oborem. V dnešní době bychom se již neměli u nových i rekonstruovaných fontán setkávat s primitivní technologií 70.a 80. let. Vždyť krása a čistota vody bude pak odměnou za naši i Vaši námahu.