Fontány

Dodvky technologi

Skupiny vrobk?:

Trysky centrln, kter vytv?ej prostorov vodotrysky O 0,5-10m a vky a 15m
Chrli?e, z nich lze vytv?et r?zn sestavy s r?znou vkou pramen? od 0,25m do 80m
Plovouc soupravy
- kompletn soupravy trysek, ?erpadel a sv?tel, kter mohou plavat na vodn hladin?
Osv?tlen
Filtra?n systmy pro fontny
Rozvody a armatury
Automatick systmy
- hldn hladin
- spnn jednotlivch prvk? programovatelnmi automaty podle p?edem zadanho programu