Fontány

O firmě

Nabídka

Nabízíme kompletní řešení systémů vodních atrakcí:

  •     zpracování návrhu řešení podle prostorových přestav zákazníka
  •     zpracování projektové dokumentace technologie, pokud je to vzhledem ke složitosti potřebné
  •     realizaci montáže technologie, jak do stávajících, tak nově budovaných nádrží z plastu, fólií nebo betonu
  •     záruční i pozáruční servis, předprogramování řídících softwarů

Voda je s člověkem spojena od nepaměti a jistotou je, že ho bude provázet po celou dobu jeho bytí. Nemůžeme si pod ní však představovat pouze životní potřebu. Je to rovněž základní krajinotvorný a estetický
prvek přírody. O atraktivitě přírodních vodních vodopádů a gejzírů svědčí i miliony turistů, kteří je vyhledávají po celém světě. Cílem naší firmy je přenést alespoň kousek z krásy těchto přírodních skvostů na náměstí, nádvoří, do zahrad
či parků, atrií a vstupních hal.

Historie

Již před tisíci lety byla voda jedním ze základních architektonických prvků při budování sídel panovníků. Za renesanci budování fontán vděčíme tvůrcům honosných zahrad ve francouzském stylu z období 18. a 19 století. Bohužel po roce 1948 byla tato díla považována spíše jako „buržoazní přepych“ a byla tím odsouzena k nelibosti
vládnoucího režimu. I když se vrátila do socialistického realizmu betonových sídlišť 80.let, byly fontány navrhovány bez technologie
úpravy vody, často bez využití trysek. Pohled na znečistěnou vodu a nefunkční rozvody technologie vyvolával spíše negativní náhledy.

V dnešní době je však situace jiná. Z nabídek jednotlivých dodavatelů můžeme sestavit systémy, které budou
zajišťovat jak atraktivní vzhled, tak i vysokou spolehlivost.